FAQ


Verzekering
 • Hoeveel behandelingen vergoedt mijn zorgverzekeraar?

  Dat hangt af van jouw verzekering én je zorgverzekeraar. Neem vooraf even contact op met jouw zorgverzekeraar, dan vertellen ze jou hoeveel behandelingen er worden vergoed.

 • Ik heb een chronische aandoening, hoeveel wordt er vergoed?

  Wat vervelend dat je hiermee te maken hebt. Als jij een chronische aandoening hebt die vermeld staat op de "chronische lijst", kom je in aanmerking voor langdurige behandeling. Hiervoor heb je wel een verwijzing van je huisarts of specialist nodig.

  De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit je aanvullende verzekering (mits je die hebt), de rest wordt vergoed uit je basisverzekering.

 • Met welke verzekeraars hebben jullie een contract?

  Wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars. Jouw behandeling wordt dus meestal vergoed. Voor de zekerheid, neem contact op met je zorgverzekering. 

 • Wordt mijn behandeling vergoed?

  De diensten van Leefstijl Fysiotherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen er worden vergoed, is afhankelijk van jouw pakket. Kijk even in je polisvoorwaarden als je wil weten hoeveel jouw zorgverzekeraar vergoedt. Heb je geen aanvullende verzekering? Dan ontvang je van ons een nota.

  De kosten van fysiotherapie voor kinderen worden vergoed vanuit de basisverzekering. 

 • Heb ik een verwijzing van een huisarts of specialist nodig?

  Nee, als je denkt dat fysiotherapie jouw klacht kan verhelpen kan je rechtstreeks bij ons terecht. Dan doen we een screening om te kijken of dit klopt. Twijfelen onze fysiotherapeuten (of jijzelf) eraan of fysiotherapie de beste manier is? Dan is het handig om even contact op te nemen met je huisarts. 

 • Met welke verzekeraars hebben wij contracten?

  Wij hebben contracten met alle verzekeraars, dus ook die van jou.

 • Ik ben doorverwezen door mijn verzekeraar, hoe snel kan ik bij jullie terecht?

  Ben je doorverwezen door je verzekeraar? Binnen 24 uur kan je terecht voor een afspraak bij Leefstijl Fysiotherapie & Training.

 • Worden de behandelingen vergoed door mijn verzekeraar?

  Ben je aanvullend verzekerd voor fysiotherapie? Fijn, dan worden alle behandelingen vergoed door je verzekeraar. 

   

  Heb je een basisverzekering? Dan gelden de normale tarieven. Natuurlijk ben je ook met een basisverzekering van harte welkom bij onze praktijk!

Tarieven
 • Hoeveel kost een behandeling?

  Er zijn verschillende tarieven voor verschillende behandelingen:


  Zitting fysiotherapie van 30 min € 40,00
  Zitting sportfysiotherapie van 30 min € 40,00

  Zitting manuele therapie van 30 min € 50,00
  Zitting sportmassage van 30 min €40,00 

  Personal training van 30 min €40,00

  Trainingskaart 10 keer trainen, 6 maanden geldig €60,00

  Zitting Fysiotherapie bij hoofdpijnklachten per uur €95,00
  Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvragen per uur €90,00

  Screening en Intake en onderzoek na screening Fysiotherapie € 45,00
  Screening en Intake en onderzoek na screening Manuele therapie € 45,00

  Intake en onderzoek na verwijzing Fysiotherapie € 45,00
  Intake en onderzoek na verwijzing Manuele therapie €45,00

  Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek per uur €90,00
  Toeslag voor buitenbehandeling € 15,00

  Eenvoudige, korte rapporten 30 min. tijd en  administratie kosten €45,00
  Gecompliceerde, tijdrovende rapporten; 60 min tijd en administratie kosten €75,00

Vragen over de behandeling
 • Kan ik mijn voorkeuren aangeven qua fysiotherapeut?

  Natuurlijk, geen probleem. Het gaat erom dat jij je fijn voelt bij jouw behandelaar. Als je voorkeur hebt voor een man, vrouw of een specifieke therapeut, geef dat even aan. Dan houden we daar rekening mee.

 • Mijn afspraak kan niet doorgaan, wat moet ik doen?

  Heb je een afspraak met ons gemaakt, maar is er toch iets tussengekomen? Meld dit dan minimaal 24 uur van tevoren bij ons. Dan kunnen we jouw plek nog aan iemand anders geven. 

  Meld je je niet 24 uur van tevoren af? Dan moeten we helaas een gedeelte van je behandelingskosten in rekening brengen. Dit doen wij liever ook niet, dus zeg je afspraak op tijd af! 

  Afmelden doe je door te bellen naar 020-3709709 of door ons een e-mail te sturen.

 • Wat moet ik meenemen op de eerste afspraak?

  Kom je via de huisarts? Dan moet je de verwijsbrief meenemen. Daarnaast hebben we een geldig identiteitsbewijs en een verzekeringspasje van je nodig. 

Algemeen
 • Kan ik zelfstandig komen trainen?

  Dat is zeker mogelijk. Maak een afspraak voor een intake met een van onze fysio's en je kan direct met een 10 rittenkaart van €40 aan de slag.

  Vanf 1 juli zijn jullie weer van harte welkom. Wij kunnne niet wachten om jullie weer te verwelkomen in onze trainings ruimte.

  Dank voor je begrip.

 • Kan ik zomaar bij jullie binnenlopen?

  Ja, je bent elke dag van harte welkom als je benieuwd bent hoe onze praktijk eruit ziet of als je een korte vraag hebt. Onze specialisten helpen je graag verder. Kom je voor een intake of een langer adviesgesprek? Dan is het handig om even een afspraak te maken.

 • Welke specialisaties hebben jullie in huis?

  Een greep uit onze specialismen:

  • Fysiotherapie
  • Begeleiding bij Revalidatie
  • Manueel therapie
  • Hoofdpijn
  • Mckenzie therapie
  • Mulligan therapie
  • Sportfysiotherapie
  • Trainingsadvies
  • Personal training
  • Sportmassage
  • Hardlooptechniek advies
  • Hardloopschoen advies
  • Kinderfysiotherapie
  • Dry Needling
  • Bedrijfsfysiotherapie
  • Werkplekanalyse
  • Leefstijlcoaching
  • Voedingsadvies
 • Op welke dagen zijn jullie open?

  Wij zijn 7 dagen per week open. Dus ook in het weekend, de vroege ochtenduren en de late avonduren. Alles om het jou zo makkelijk mogelijk te maken. 

 • Behandelen jullie ook aan huis?

  Ja, wij behandelen ook aan huis. In sommige gevallen is de pijn zo erg, dat het lastig is om het huis uit te komen. We hebben jarenlange ervaring met thuis behandelen. Denk bijvoorbeeld aan therapie voor of na een operatie, chronische aandoeningen en invaliditeit.

  Voor behandelingen aan huis is meestal wel een "aan huis verwijzing" nodig. Deze kan jouw huisarts of specialist voor je opstellen. Hier kunnen we je bij helpen.

Algemene voorwaarden Leefstijl Fysiotherapie & Training
 • Algemene voorwaarden Leefstijl Fysiotherapie

  Betalingsregeling:
  De declaratie voor fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Indien de patiënt een restitutiepolis heeft of als achteraf blijkt dat hij niet verzekerd is, of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn aanvullende verzekering vergoed worden, krijgt de patiënt alsnog een factuur voor de gemaakte kosten. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de therapeut zich het recht voor om minimaal 75% van het tarief voor de gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen. De factuur dient binnen dertig dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

  Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan blijft de patiënt in gebreke met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.Zodra de patiënt in gebreke blijft, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de patiënt in gebreke blijft, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso, van gedeclareerde bedragen, gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. (Minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25, - euro, dit alles exclusief omzetbelasting).

  Klachtenregeling:
  Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut.
  De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Indien dit niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

  Privacy:
  Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uit voeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig met deze gegevens om. Daarom zijn naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement: behalve de behandelende therapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in deze registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten.

  Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. De patiënt heeft het recht de gegevens die zijn vastgelegd in te zien. Indien men meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kan men de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoger peil te brengen dient er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Indien patiëntgegevens hiervoor worden gebruikt zullen deze, om privacy te waarborgen, niet tot deze persoon herleidbaar zijn (anoniem). Indien men er bezwaar tegen heeft dat gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kan men dit mededelen aan de behandelende fysiotherapeut. Indien het voor onderzoek van belang is dat gegevens wel tot de patiënt persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze gegevens pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) zodra de patiënt hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie.

  Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Na overlijden worden de patiëntgegevens niet openbaar gemaakt. Nadat de patiënt behandeld is, worden gegevens 7 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze kan in zien. Indien men van mening is dat de praktijk niet op een correcte manier met persoonlijke gegevens omgaat, kan men dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Huisregels en bejegening: de praktijk heeft huisregels opgesteld. Dit om ongelukken, incidenten en onduidelijkheden te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van patiënten ook een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke de praktijk werkt. Met als doel voor zowel de patiënten, bezoekers, als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden. Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende fatsoensnormen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor personen die zich aanstootgevend gedragen, te verwijderen uit het pand. Daar de praktijk ook minder valide patiënten behandeld, is het fatsoenlijk dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen. Indien men een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat dient men zelf op de hierin aanwezige (waardevolle) spullen te letten. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of vernieling van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets). Men dient bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig te doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen en vrije toegang tot de praktijk gewaarborgd blijft. Indien men tijdens het wachten tijdschriften leest of men kinderen met het speelgoed laat spelen, dient men deze terug te leggen als men de wachtruimte verlaat. Ingeval van calamiteiten dient men de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

  De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Indien er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven. Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende therapeut kan beoordelen of de patiënt behandeld kan worden. Indien een patiënt er bezwaar tegen heeft door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden, dient dit voor aanvang van het eerste consult aangegeven te worden. De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de patiënt aanwezig zijn. Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal hiervoor vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden. De therapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteiten, welke niet gewenst zijn, achterwege te laten. Mochten er situaties ontstaan welke niet gewenst zijn, zal in overleg met de patiënt en therapeut een andere therapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden. Met de patiënt besproken onderwerpen zijn vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

  Kleding:
  Gepaste kleding is gewenst. Dit is van toepassing op het trainen in de trainingsruimte. Onder passende kleding wordt sportkleding verstaan. Sportkleding wordt gedragen vanwege hygiëne en tevens ter bescherming van de apparatuur in de trainingsruimte. Ook dient men een schone handdoek mee te nemen.

  N.B. Trainen vindt plaatst op eigen risico. Leefstijl Fysiotherapie & Training is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures. Leefstijl Fysiotherapie & Training is niet verantwoordelijk voor eigendommen van andere.


Ik koos ervoor om eerst het spreekuur te bezoeken. Daar werd ik erg prettig ontvangen en hebben we eerst mijn klachten en ervaringen goed doorgesproken. Dit voelde zo goed dat ik meteen een afspraak maakte voor behandeling.

Bob Vos

René Vlek van Leefstijl heeft me stap voor stap mijn eigen conclusies laten trekken, samen met mij een training op maat gemaakt, me overtuigd van krachttraining en me langzaam en opnieuw laten kennis maken met een oude liefde: hardlopen!

Wytske van Zanten

Niets dan lof voor het team van Leefstijl Fysiotherapie!
En dan vooral voor René en Rogier.
Bijna vier jaar geleden kwam ik bij René met een serieuze hardloop blessure.

Barbara Bontekoning

Na jarenlange klachten aan de knieën, eindelijk weer pijnvrij kunnen hardlopen! Er was arthrose vastgesteld en mij verteld dat ik niet meer kon hardlopen.

Jessica de Jager

Zeer fijne en zorgvuldige benadering van mijn klachten. Na 2 afspraken al duidelijke verbetering. Er wordt erg goed geluisterd. Oefeningen zijn goed toe te passen in dagelijks leven. Locatie is schoon en prettig. Voel meer souplesse in mijn onderrug.

Marlies de Vries

De beweeglijkheid en kracht namen steeds verder toe. En na zo’n vier maanden begeleiding door Muriël stond ik weer pijnvrij op de tennisbaan.
Ja, dit lofstukje is geschreven door een dankbaar mens. Muriël, super bedankt voor je goede zorgen, je rust en vertrouwen.

K Baars

Ik had chronische pijn in 1 van mijn benen die zich verplaatste over mijn been. Ook had ik aan 1 kant van mijn nek pijn. Hiervoor ben ik naar heel veel fysio’s geweest. Met allen een andere benadering: van zooltje tegen platvoeten, neurologisch onderzoek, knie onderzoek, naar oefeningen voor voeten krachttraining van kuiten en ook massage en rek oefeningen voor mijn benen. Alleen telkens kwam de pijn terug. Ik begreep niet waarom.
Totdat ik hier kwam en bleek dat mijn pijn in mijn been voortkwam aan een stijve rug en nek. Ik heb nu veel minder last en kan dit direct terugleiden naar een houding of stijfheid die ik in stand hield. Ik heb oefeningen gekregen om de pijn direct te verhelpen. Ik raadt deze fysio dan ook iedereen aan.

Michiel Huijse